Kolik stojí vynětí zemědělského, lesního pozemku z půdního fondu?

Důvody

Cenu za vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu, nebo vynětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa, zavedli zákonodárci proto, aby motivovali developery stavět v již zastavěných oblastech a neznehodnocovali hodnotné zemědělské a lesní pozemky. Zjednodušeně řečeno, čím kvalitnější zemědělský nebo lesní pozemek tím více lidé zaplatí.

Jaká bude cena?

Pro výpočet můžete použít i naši online kalkulačku.

Cenu za vynětí zemědělského pozemku určují tři čísla (všechna dostupná v katastru nemovitostí):

Cena za vynětí se spočítá takto: cena = (rozloha v m2)*(vyhlášková cena k bonitě Kč/m2)*(znásobení koeficientem podle třídy ochrany půdy)

Jak to je u lesních pozemků?

Pro výpočet můžete použít i naši kalkulačku.

Lesní pozemky mají z hlediska zákona vyšší ochranu než zemědělské, výpočet ceny za odnětí je proto trochu složitější. A závisí na:

Cena za odnětí lesního pozemku se spočte takto: cena=(Rozloha pozemku v ha)*(průměrná roční produkce lesů v ČR m3/ha)*(Průměrná cena dřeva na odvozním místě Kč)*(Faktor ekologické váhy lesa)*50