Vynětí lesních a zemědělských pozemků

Zemědělský/Lesní půdní fond

Pokud plánujete stavět na pozemku, který je v katastru nemovitostí veden jako zemědělský/lesní, je nutné příslušnou část pozemku vyjmout z tzv. zemědělského půdního fondu. V případě lesa jde o lesní půdní fond. V praxi jde o to vypočítat a zaplatit cenu za odnětí + zjistit zda se na pozemku nachází vrstva kvalitní zemědělské půdy, kterou je povinnost před zahájením stavby odklidit, aby nedošlo k jejímu zničení. Pokud by Vás zajímaly podrobnosti, můžete si je přečíst zde.

S vynětími mám bohaté zkušenosti, pokud chcete, napište mi. Rád pomohu i Vám.